Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy według zainteresowań, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zajęcia indywidualne, mycie rąk.

08.30 Śniadanie.

09.00 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze organizowane przez nauczyciela.

10.00 Zabawy, gry, spacery, wycieczki.

11.20 Przygotowanie do obiadu.

11.30 Obiad.

12.00 Dzieci młodsze- leżakowanie. Dzieci starsze- zabawy i zajęcia kierowane przez nauczyciela, czytanie literatury, zajęcia dodatkowe.

14.00 Podwieczorek.

14.15 Organizowanie zabaw ruchowych, konstrukcyjnych, dydaktycznych, tematycznych, zabaw według własnych zainteresowań, praca wyrównawcza, czynności gospodarczo- porządkowe rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

 
Free joomla templates made by Lonex.