grupa II nz

 

Temat tygodnia: Chciałbym być sportowcem

 

16.04.2021 piątek

1. Zabawa rytmiczna "Taniec"- pobawcie się naśladując taniec pokazany na nagraniu.

https://www.youtube.com/watch?v=SnA9-XotlAw

2. „Medal dla sportowca” – praca plastyczna. Do wykonania pracy potrzebne są nożyczki, kolorowa kartka  z bloku technicznego, kredki, mazaki, dłuższa tasiemka.

Rodzic wycina koło o średnicy 5 -6 cm. Na środku wyciętego koła dziecko rysuje, co chciałoby, żeby się znalazło na medalu. Rodzic przykleja lub zawiązuje koło na tasiemce, i powstaje medal

 

15.04.2021 czwartek

1. Oglądanie zdjęć różnych dyscyplin sportowych. Próba nazywania przez dziecko tych dyscyplin.