Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

  

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

 

 

 

http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl/dane-ksiegowe/bilanse_jednostek_organizacyjnych/

 Grypa czy przeziębienie


W związku ze wzrostem zachorowań na grypę i choroby grypopodobne

prosimy Rodziców o zapoznanie z poniższą informacją.


 

http://psse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ulotka-Grypa-czy-przezi%C4%99bienie.pdf

 

  

REKRUTACJA 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek informuje o kryteriach rekrutacji oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek w roku szkolnym 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – treść zarządzenia PDF

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym        

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 r.

do 15.03.2019 r.

od 29.03.2019 r.

do 03.06.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 22.03.2019 r.

do 18.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25.03.2019 r.

do 24.06.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 29.03.2019 r.

do 26.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 02.04.2019 r.

do 28.06.2019 r

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) Do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt 1, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b-d, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Gródek z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek – treść uchwały PDF

 

 

  

 

 

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GRÓDKU

I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ZAŁUKACH na rok szkolny 2019/2020

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO W GRÓDKU  INFORMUJE,  iż od  01.03.2019 r. do 15.03.2019r. TRWAJĄ  ZAPISY DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA  I PUNKTU NA  ROK  SZKOLNY2019/2020 (dzieci nie uczęszczających w roku bieżącym).

W CELU ZAPISANIA DZIECKA NALEŻY POBRAĆ I ODDAĆ W WYZNACZONYM POWYŻEJ TERMINIE WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA (wnioski będą dostępne od 28.02.2019 r. w przedszkolu  i  na str.www.przedszkolewgrodku.cba.pl

UWAGA!!! RODZICE DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), prosimy Rodziców o złożenie do 22 lutego 2019 r. deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Samorządowym w Gródku/Punkcie Przedszkolnym w Załukach.
Dotyczy dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola/punktu w roku szkolnym 2018/2019 i będą kontynuować  wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020.

BRAK  DOSTARCZONEJ  DEKLARACJI RÓWNOZNACZNY JEST Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA  W PRZEDSZKOLU/PUNKCIE.

Deklaracje do pobrania w  przedszkolu u  intendenta przedszkola i u wychowawcy w punkcie.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIA DYREKTOR W PRZEDSZKOLU LUB  TEL. 85-7 180 133

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 

 

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Samorządowego w Gródku i Punktu Przedszkolnego w Załukach na rok szkolny 2018/2019

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola/punktu są zobowiązani do potwierdzenia pozostania w placówce na kolejny rok szkolny w terminie do 28.02.2018 przez złożenie

Deklaracji   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce.


 


 

PANI DOKTOR W PRZEDSZKOLU

 

Serdecznie dziękujemy Pani dr Annie Chlabicz

oraz pielęgniarce Pani Małgorzacie Pawilcz z Ośrodka Zdrowia w Michałowie

za wspaniale zajęcia z naszymi dziećmi.

Cenne rady Pani doktor

zapewne na długo

zostaną w pamięci przedszkolaków.

 

zdjecia

 

  

 


 

POCZYTAJ MI...

Serdecznie zapraszamy

wszystkich chętnych, do wzięci udziału

w projekcie edukacyjnym

z zakresu edukacji czytelniczej

pt. „ Poczytaj mi….”

organizowanym przez

Przedszkole Samorządowe w Gródku.

Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy:


1. Przygotować dowolną pozycję literatury dziecięcej.

2. Poświęcić chwilę wolnego czasu i przyjść z książką do przedszkola /termin do ustalenia/.

3. Przeczytać ją dzieciom.

4. Wpisać do niej dedykację.

5. Zostawić ją w bibliotece przedszkolnej, aby mogła służyć dzieciom przez długie lata.

 

Nasze kąciki czytelnicze w salach oddziału I i II są już przygotowane. Czekamy!!!!

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udzielą:

p. Marta Grycuk i Lila Gierasimczyk

 

https://www.facebook.com/pg/przedszkole.grodku/photos/?tab=album&album_id=863697720439757

  

 


 

 

FESTYN RODZINNY


Serdecznie zapraszamy 3 czerwca 2016r

w godzinach 10.00 - 14.00

na plac Przedszkola Samorządowego w GródkuZapraszamy do wspólnej zabawy

  

 

 

Teatr Dramatyczny z wizytą u przedszkolaków

 

14 kwietnia 2016r. (czwartek) dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gródku obejrzą przedstawienie pt. ,,Emocjałki”. Spektakl zagrają aktorzy z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Dzięki uprzejmości Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku Pana Jerzego Ostapczuka, który udostępnił salę widowiskową , dzieci  będą mogły poczuć się jak w prawdziwym teatrze. Za dobre serce oraz zrozumienie potrzeby obcowania z kulturą od najmłodszych lat Panu Dyrektorowi serdecznie dziękujemy.

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana. Konkurs organizuje Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego więcej informacji na stronie: www.instytut-teatralny.pl ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Więcej informacji o spektaklu na stronie Teatru www.dramatyczny.pl

Projekt realizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych.

Konkurs im. Jana Dormana  na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach i przedszkolach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Konkurs organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl

 

J.W

 

  

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu

„Ozdoby Bożonarodzeniowe”

 

 

MIEJSCE I

Mateusz Majewski – Przedszkole Gminne w Grzegorzewie


MIEJSCE II

Julka Lupa – Oddział Przedszkolny przy SP w Raciborsku


MIEJSCE III

Żaneta Stachowicz – Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu


 

Jury w składzie:

- mgr Halina Karpiuk – dyrektor przedszkola

- mgr Alina  Hajduczenia – nauczyciel dyplomowany

- mgr Lilla Gierasimczyk – nauczyciel dyplomowany

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Nagrody wyślemy pocztą.

 

GRATULUJEMY

 

  

 

Mikołajki 2015r

 

Mój kochany Mikołaju cały rok czekałem , byłem bardzo, bardzo grzeczny bardzo się starałem….. takimi pięknymi słowami przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Gródku przywitały Pana Mikołaja i Panią Mikołajkową, którzy jak co roku odwiedzili nasze skromne progi.

Okrzykom radości nie było końca gdy Mikołaje odwiedzali kolejno grupy przedszkolne, które tego dnia były bardzo, bardzo  grzeczne.Niewinny
Odważni, chociaż na chwilkę siadali Mikołajowi i Mikołajkowej na kolanach i rozmawiali o różnych sprawach. Nasi wspaniali goście zachęcali do grzecznego zachowania i  zapowiedzieli , że znów odwiedzą dzieci w przedszkolu w przyszłym roku, no i na pewno przyjdą jeszcze do rodzinnych domów…

Jak powszechnie wiadomo w okresie świątecznym Mikołaje mają dużo pracy dlatego dziękujemy pomocnikom Mikołajowi Jakubowi Olesiuk i pani Mikołajkowej Monice Szymaniuk, byliście wspaniali.Puszcza oczko

 

A.L


zdjęcia gr I

zdjęcia gr II

zdjęcia gr III

zdjęcia gr IV

 

  

 

Andrzejkowy zawrót głowy


30.11.2015r. – w tym dniu dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat zwyczajów tego święta. Był to dzień pełen wrażeń i  magicznego nastroju, gdzie oprócz dobrej zabawy wróżyliśmy sobie: układaliśmy buciki, rzucaliśmy monetą do wody, przepowiadaliśmy przyszłość. Nasze „Andrzejki” były pełne radości i niespodzianek. Wszyscy uczestnicy byli uśmiechnięci i zadowoleni.

A.L

 

zdjęcia gr I

zdjęcia gr II i III

 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 1 z 6

Free joomla templates made by Lonex.